Kolme nuorta istuvat terassilla.

Vanhemmilla ja muilla läheisillä on merkittävä rooli Kuntolassa tehdyssä työssä

Kasvatuskumppanuus tarkoittaa meille mm. yhteydenpitoa tärkeisiin ihmisiin, vanhemmuuden tukemista, toiminnallisia perhepäiviä, perheterapeuttista työskentelyä sekä mahdollisuutta tukea konkreettisesti vierailuja Kuntolassa.

Kaikki käytännöt sovitaan ja käydään läpi perheen sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Yksikön puhelimesta saa aina kiinni omahoitajan tai ohjaajan keskustelua tai kysymyksiä varten.

Tiiviillä yhteistyöllä pyrimme:

  • Tukemaan nuoresi hyvinvointia
  • Luomaan luontevan ja avoimen yhteistyösuhteen henkilöstömme, nuoren ja vanhempien välille. Hyvällä yhteistyöllä on suuri merkitys kuntoutumiseen ja sijoituksen tavoitteiden onnistumiselle
  • Kehittämään vuorovaikutusta ja arjen ongelmanratkaisukeinoja nuoren ja vanhemman välillä
  • Käsittelemään tunteita
  • Parantamaan perheen osallisuutta