Kuntoutus, kasvatus- ja hoitotyö

Moniammatillinen työryhmä mahdollistaa yksilökeskeisen sijaishuollon ja kuntoutuksen toteutumisen myös erityistä osaamista vaativissa tilanteissa. Moniammatillisen työskentelyn kautta pyrimme nuoren psyykkisen oirehdinnan tasaantumiseen, oppimiskyvyn ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn vahvistumiseen.

Yksiköissä on vahva lääkehoidon osaaminen ja lääkehoitoa toteutetaan vastuusairaanhoitaja ja erikoislääkärijohtoisesti. Vakituinen henkilökunta on täydennyskoulutettu psykiatriseen lastensuojelutyöhön. Henkilöstömitoitus on 1.8–2 ohjaajaa / nuori sekä erityistyöntekijät. Henkilöstö on kokeneita ammattilaisia ja työryhmä koostuu sekä miehistä että naisista.

Kuntolassa on panostettu turvallisuustekijöihin sekä tilojen osalta että henkilöstön täydennyskoulutuksella. Kaikki ohjaajat ovat Avekki koulutettuja.

Kaksi nuorta heittävät frisbee-kiekkoa.
Nuori istuu nuotion äärellä.

Voimmeko auttaa?

Kuntolaan voidaan tulla mm. seuraavissa tuentarpeissa:

 • Tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt
 • Lievä kehitysvamma ja vaikea psyykkinen oirehdinta yhdessä
 • Neuropsykiatriset häiriöt
 • Psykoottistasoisen oirehdinnan jatkokuntoutus
 • Pakko-oireiset häiriöt
 • Traumareagoinnin eri muodot

Työmme perusta

 • Vahva terapeuttinen ja psykiatrinen työorientaatio
 • Terapeuttisessa yhteisössä toteutettava vaativa laitoshoito ja terapeuttinen omahoitajasuhde
 • Traumojen ja laaja-alaisten neuropsykiatristen häiriömuotojen kuntoutus
 • Osallisuuden vahvistaminen sosiaalipedagogisella viitekehyksellä
 • Arkea rakennetaan ennakoiduksi ja jäsennellyksi
 • Monitasoinen perhetyö ja talon oma sosiaalityöntekijä
 • Vaikuttavuuden todentaminen nuoren tilanteeseen valituilla mittareilla