Kaksi nuorta opiskelevat pöydän äärellä.

Koulunkäynti

Koulunkäynti järjestetään tarvittaessa Kuntolan nuorille tarkoitetussa erityisopettajajohtoisessa pienryhmässä, jossa on kaksi avustajaa. Koulunkäynti on tarvittaessa hyvinkin yksilöllistettyä.

Nuorella on mahdollisuus myös opiskella kunnan peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa tai opistossa. Koulukuntoisuutta arvioidaan kunnan koulutoimen, nuoren ja läheisten, sosiaalityöntekijän sekä Kuntolan tiimin kanssa yhteistyössä.

Yksi keskeisistä tavoitteistamme psyykkisen kuntoutuksen rinnalla on nuoren tavoitteellinen tukeminen koulunkäynnissä pienin askelin. Alueella on runsaasti toisen asteen oppilaitoksia, erityisoppilaitoksia sekä opintoihin valmentavia linjoja.