Ohjaaja ja kaksi nuorta terassilla juttelemassa

AVEKKI ohjaustyön tukena Kuntolassa

Kiukku voi purkautua joskus lyömisellä, huutamalla ja potkimalla. Voi tehdä mieli heittää tavaroita, sanat ovat satuttavia ja tunnemyrsky on melkoinen. Aikuisen tehtävänä on tällöin olla läsnä, lohduttaa ja rajoittaa nuorta satuttamasta itseään tai muita. Kun nuori on rauhoittunut ja tunnepuuska on mennyt ohi, hänelle opetetaan tapoja toimia tilanteessa jollain muulla tavalla. Tilannetta käydään yhdessä läpi ja pohditaan mitä ensi kerralla voisi tehdä toisin, jo silloin kuin tunnekuohu lähestyy. Ohjaajan toimesta sanoitetaan nuorelle oikean ja väärän rajoja.

Kuntolan lapsilla ja nuorilla voi olla vaikeaa psyykkistä oirehdintaa. Kiukku ja aggressio voivat purkautua nopeastikin. On tärkeää, että henkilöstöllä on yhteiset toimintamallit vaikeiden tilanteiden sattuessa. Vaikka ennakointi on tärkeä osa arkea, kaikki tilanteet eivät ole aina ennakoitavissa. Haastavia tilanteita on tärkeää käydä läpi etukäteen ja sopia miten juuri meidän tiimi toimii jos tapahtuu jotain yllättävää. AVEKKI toimintamallin tavoitteena on luoda turvallinen ympäristö ja ilmapiiri, sekä nuorille, että työntekijöille. Yhteiset pelisäännöt lisäävät turvallisuutta arjessa. On tärkeää, että tiimi kokoontuu säännöllisesti pohtimaan, miten haastavissa tilanteissa sanoitamme asioita, mitkä ovat roolit -kuka johtaa tilannetta, miten toimimme ja ratkomme asioita YHDESSÄ. Kuntolassa on myös oma AVEKKI-kouluttaja, joka on yksi vakituisista työntekijöistämme.

AVEKKI-nimi tulee kuudesta sanasta, jotka kertovat toimintatapamallin keskeiset periaatteet: aggressio, vuorovaikutus, ennaltaehkäisy/hallinta, kehittäminen, koulutus ja integraatio.