Takaisin yksiköt-sivulle

Oulunkaaren Kuntola

Oulunkaaren Kuntolan takapiha

Oulunkaaren Kuntola on kuusipaikkainen vaativan tason lastensuojeluyksikkö Kuivaniemen kyläkeskuksessa Pohjois-Pohjanmaalla. Yksikössä on sekä vammaistyön että psykiatrian vankkaa osaamista. Yksikön Kuntouttavan työn tuloksen ovat hyvät.

Alueellinen sijainti ja alueen tarjoamat mahdollisuudet

Oulunkaaren Kuntola on iso kodikas omakotitalo. Yksikössä on sähkösauna ja pihalla on ympärivuoden käytössä oleva grillikota. Kuivaniemi on Iin kunnan merellinen kylä. Kuntolasta kävelymatkan päässä on kauppa, apteekki, kirjasto, terveyskeskus, nuorisotila, kuntosali ja liikuntasali. Kuntola on kävelymatkan päästä myös hienoista kalavesistä ja luonnon monet mahdollisuudet alkavat miltei yksikön portaiden päästä. Laajemmat terveydenhuollon palvelut ovat Iissä ja käytämme myös Oulun yliopistollisen sairaalan palveluja. Kuivaniemen harrastusmahdollisuuksien lisäksi lapset saavat hyödyntävät myös lähikuntien tarjontaa. Yksikössä on käytössä kaksi autoa lasten menoja ajatellen.

Arki Kuntolassa

Lähtökohta toiminnallemme on lapsen arjen vakauttaminen. Arki Kuntolassa on vahvasti strukturoitua. Suunnittelemme lapsilähtöisesti ja aikuisjohtoisesti lapsille viikko-ohjelmat ja päiväohjelmat. Lapsen osallisuus on Kuntolan toiminnan peruselementtejä. Arjessamme jokainen lapsi huomioidaan yksilönä tarpeineen. Hyödynnämme arjessa sosiaalipedagogista näkökulmaa. Käytössämme on läheinen maatila, jossa pääsemme konkreettisesti harjoittelemaan yksilön merkitystä yhteisössä ja puuhaamaan ulkohommia.

Tukipalvelut

Yksikössä oma luokka, jossa käydään koulua Iin kunnan erityisopettajan opetuksessa. Erityisopettaja suunnittelee tarvittavien verkostojen kautta jokaiselle lapselle yksilöllisen koulupolun. Työparinaan hänellä on koulunkäynnin ohjaaja. Oulunkaaren Kuntolassa on säännölliset psykiatrin konsultaatiot henkilökunnan työn tueksi.

Henkilöstö

Osaavien ja kokeneiden ohjaajaien lisäksi henkilökuntamme muodostuu yksikönjohtajasta ja vastaavasta ohjaajasta. Kuntolassa on nimetty arjenvastaava, joka huolehtii, että arjessa tarvittavat perustarvikkeet kunnossa. Yksikössämme on toimintaterapeutti, joka suunnittelee, ohjaajaa ja opastaa ohjaajat tavoitteellisen yksilötyöskentelyn parissa. Työssä tukena on vahvasti myös yrittäjät ja yksiköiden yhteinen sosiaalityöntekijä. Henkilöstömitoituksemme on 1.8. Määräaikaiseen lisäresurssiin on mahdollisuus erikseen sovittaessa.

Oulunkaaren Kuntolan henkilöstötyytyväisyys on erinomainen ja vaihtuvuus vähäinen.

Lataa omavalvontasuunnitelma